BENGKEL DAN PERTANDINGAN MENCIPTA POSTER MENGGUNAKAN ADOBE PHOTOSHOP

Aktiviti terkini | 18 - 21 JuLai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Balok Pantai

Tujuan :
• Memberi pendedahan cara menggunakan software Adobe Photoshop melalui bengkel ini kepada peserta yang menyertai program ini

Kelebihan Aktiviti :
• Menambah pengetahuan cara menggunakan Adobe Photoshop.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :